Filterbyte

Måndagen 26 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 08 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.

Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.

I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.