Vårt soprum är beläget bredvid port 40.

Är du osäker på vilka sopor som sorteras som brännbart, hårdplast, mjukplast m.m. kan du läsa mer om hur dina sopor ska sorteras på Uppsala Vattens webbsida.

Vad får slängas i soprummet?

Ovanför varje sopkärl sitter en beskrivning av vad som får slängas där, och det finns också en informationsbroschyr till höger om dörren. Vi har sortering för följande hushållssopor.

  • Brännbart (”vanliga sopor”)
  • Kartong. OBS! Flyttkartonger samt andra större kartonger/emballage från t.ex hemelektronik, möbler med mera, räknas inte som hushållssopor och ska slängas vid någon av kommunens återvinnningsstationer.
  • Papper
  • Glas
  • Metall- och plastförpackningar. Nyckelordet är förpacking. Är det inte en förpackning ska det inte slängas här.
  • Kompost
  • Glödlampor och lågenergilampor

Om du vill slänga sådant som inte finns för sortering ska du vända dig till någon av kommunens återvinningscentraler. OBS! Släng era sopor i rätt kärl och minska storleken på kartonger mm så mycket som möjligt.

Soprummet är kameraövervakat

Då vi under en längre tid, trots löpande information till våra medlemmar, har haft problem med felsortering och överfulla sopkärl, har vi numera kameraövervakning i soprummet. Vid felsortering eller orsakande av överfulla sopkärl kan styrelsen utfärda en varning som i förlängningen, i enlighet med föreningens stadgar, kan leda till uppsägning av lägenheten.

Se till att dörren är stängd

Vi har tyvärr haft problem med besökare, som inte är medlemmar i vår förening, som slänger sina sopor hos oss. Då det skapar problem i form av överfulla sopkärl ber vi er kontrollera en extra gång så att dörren till soprummet är stängd.