Det lättaste sättet att komma i kontakt med styrelsen är att skicka ett mejl till styrelsen@tornet2.se.

Styrelsen har även en brevlåda i trappuppgång 38.

Teknisk förvaltare

ML Mark & Fastighetsservice är vår tekniska förvaltare och det är till dem man vänder sig om det är något som behöver åtgärdas i lägenhet, trapphus och gemensamhetsutrymmen. Kom ihåg att du själv är ansvarig för det löpande underhållet i lägenheten, som till exempel att hålla avlopp rensade med mera (se underhållsansvar och skötselpärm).

Vår förvaltare byter filter i elementen i samtliga lägenheter en gång per år på uppdrag av föreningen.

Felanmälan 07-16:
018-24 17 36
www.mlmark.se
felanmalan@mlmark.se

Vid akuta problem i t.ex. lägenhet eller trapphus kvällstid 16-07:
0771-41 09 00 (FSAB)

Hissproblem
Ring 018-12 60 60