Balkonger & terrasser

Ja, man får sätta upp balkonginklädnad om man följer föreningens riktlinjer.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:
Fabrikat:  Sandatex
Färg:  407/926  (NCS S 4005-Y50R)

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller är tveksam på att du gör rätt.

Börja med att kontakta styrelsen och berätta vad du har tänkt dig. För montering av markiser på *balkong eller **terrass måste också bygglov ansökas hos kommunen.

Förutom det uppenbara att välja en seriös leverantör är det viktigt att du går igenom och följer nedanstående steg för att inte riskera att vara tvungen att göra om bygget.

 1. Läs igenom föreningens rekommendationer vid inglasning av balkonger och montering av markiser.
  Markisinfästning
 2. Vänd dig till en leverantör som du har referenser på då bygglovet ställer krav på färg och materialval. Fråga gärna en granne eller styrelsen om seriösa hantverkare.
 3. Se till att hantverkaren tar del av våra bygglov och stadgar.
 4. Kontakta styrelsen innan överenskommelse träffats med leverantör för att säkerställa att installationen kommer att överensstämma med bygglovet.
 5. Se över vad du beställer och skriver under. Om färger och byggnationer avviker från bygglov och stadgar är du som köpare av tjänsten ansvarig för att återställa till godkänt material, då du signerat ett avtal.

*Balkong – konstruktion på utskjutande platta.
**Terrass – integrerad del av byggnaden (terrassens golv är underliggande vånings lägenhetstak)

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller är tveksam på att du gör rätt.

Börja med att kontakta styrelsen och berätta vad du har tänkt dig. För inglasning av *balkong eller **terrass måste också bygglov ansökas hos kommunen.

Läs mer om riktlinjerna för inglasning här: Inglasning av balkonger

*Balkong – konstruktion på utskjutande platta.
**Terrass – integrerad del av byggnaden (terrassens golv är underliggande vånings lägenhetstak)

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller är tveksam på att du gör rätt.

Din lägenhet

Ta kontakt med styrelsen för information om vad som gäller för utförande.

Skulle du drabbas av någon form av ohyra i lägenheten – ta kontakt med styrelsen@tornet2.se så försöker vi hjälpa dig med problemet.

Alla reparationer och renoveringsarbeten i lägenheten ska utföras fackmannamässigt av ett auktoriserat företag. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att arbetet utförs på ett ansvarsfullt och professionellt sätt som inte på ett negativt sätt påverkar föreningen eller enskilda medlemmar/grannar.

Det är inte tillåtet att sätta skruva, spika eller på annat sätt göra åverkan på fasaden vid balkong, terass eller uteplats. Fasaden är fuktspärren som förhindrar vattenskador utifrån, och om fuktspärren bryts så är risken stor att fastigheten drabbas av fukt- och vattenskador.

Om du gör åverkan på fasaden kommer du själv att få bekosta reparationsarbetet för återställningen och även stå för eventuella kostnader om det uppstått fukt- eller vattenskador.

Om du störs av annan boende – gör så här:

 1. Ring på dörren alt. telefonen till den störande, tala om att du störs och orsaken därtill (t.ex. festande, borrande i väggar, hög musik etc) . Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med den störande, börja med punkt 2.
 2. Skriv ner dag, tidpunkt, vem som stör och orsaken. Om störningen inte upphör eller upprepas – lämna vidare den nedskrivna dokumentationen till styrelsen.
 3. Styrelsen tar kontakt med den störande med en uppmaning att upphöra med störningarna,
 4. Om störningarna trots detta inte upphör kontaktas kommunens socialnämnd och det kan bli fråga om tvångsförsäljning av den störandes lägenhet.

Klargörande av begreppet bostadsrätt:

 • Bostadsrättslägenhet ägs av bostadsrättsföreningen.
 • Den boende innehar bara rätten att bo i lägenheten om han/hon följer föreningens regler.
 • Den boende ansvarar även för beteendet hos de besökande, som de tillåter att vistas i föreningens utrymmen (lägenhet, trapphus etc.)

Styrelsen har skyldighet att se till att ordningsregler och stadgar följs.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen via styrelsen@tornet2.se och anger anledning till andrahandsuthyrning samt när det blir aktuellt. Styrelsen tar då upp frågan på nästa styrelsemöte.

Under en eventuell uthyrningsperiod går alla fakturor och hyresavier från föreningen till dig i vanlig ordning och all kommunikation gällande lägenheten sker mellan styrelsen och dig personligen. Precis som dig ser vi naturligtvis gärna en ansvarsfull hyresgäst och det är också viktigt att du informerar hyresgästen om föreningens ordningsregler.

Om det mot förmodan skulle uppstå problem kring hyresgästen så tar styrelsen den dialogen med dig. Det behöver upprättas ett hyresavtal för andrahandsupplåtelse mellan dig och din hyresgäst av vilket styrelsen vill ha en kopia.

Det behöver också upprättas ett avtal där hyresgästen avstår från besittningsrätten. Styrelsen vill även ha en kopia på det avtalet.

Nej, föreningen har gemensamt med Brf  Tornet 1 tagit beslut att inte tillåta installation av braskamin eller öppen spis i lägenheterna. Skorstenslösa spisar som eldas med lampolja är däremot tillåtna.

Värmen i fastigheten är påslagen året runt och den är inställd på att ge max 22 grader inne i lägenheterna. Husets ventilationsteknik med mekanisk tilluft under fönstren, innebär att elementen vid fönstren slår av om temperaturen mitt i rummet är 22 grader. Det är därför normalt att elementen är kalla om temperaturen mitt i rummet är 22 grader.

Eftersom tilluften under vinterhalvåret av naturliga skäl är kallare än på sommaren, så är det naturligt att det drar kallt från luftintag och altan-/balkongdörrar. Och eftersom varm luft stiger uppåt så är det alltid kallast längs golvet.

När det blir kallare är det också viktigt att se till att det blir bra luftcirkulation för att få en jämn värme i lägenheten. För bästa resultat, se till att inte placera soffor eller andra täckande möbler/saker framför elementen då det förhindrar cirkulationen av varmluften.

Om du upplever att det är kallt i lägenheten, gör så här:

Lägg en termometer på ett bord eller liknande som står mitt i rummet. Låt den ligga några timmar. Om temperaturen är 21-22 grader så fungerar element och termostat som de ska.

Om du har 20 grader eller lägre, motionera varje elementet i alla rum genom att vrida termostaten (ratten) på elementen till sina ändlägen 10 ggr. Därefter kan du ställa ratten på 5:an. Detta fungerar för de allra flesta. Om du gjort detta och ändå inte fått upp värmen, kontakta styrelsen.

Luftning av element ska inte göras av lägenhetsinnehavare, utan ska ske i samråd med föreningens fastighetsskötare, så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet.

Innergården

Vi har en fin och uppskattad innergård som vi delar med Tornet 1. Under 2017 anlades en ny lekplats och förbättringar av planeringarna gjordes, detta tillsammans med Tornet 1, för att göra innergården ännu trevligare och mer barnvänlig.

Använd innergården med sunt förnuft. Var försiktig med planteringar och gräsmattor och ställ undan grillar och andra personliga saker när du är klar med dem.

Hundar får inte rastas varken på gården eller i närheten av föreningens portar. 
Om detta uppdagas debiteras hundägaren för bortforsling av ”resultatet” på nästa månadsavgift.

Nej, tyvärr är ingen form av bollspel tillåtet på innergården. Dels för att det förstör gräsmattor och planteringar, men också för risken att det skadar fasad, fönster och egendom på uteplatser och balkonger.

Grilla på balkonger & terrasser
Grillar med öppen låga på är förbjudna på balkonger och terrasser av brandsäkerhetsskäl. Elgrillar får användas på balkongerna, men prata med grannarna innan ni börjar grilla så att de inte störs av grilloset.

Grilla på gården
Grillning med gasolgrill och kolgrill är tillåten på den plattsatta ytan vid pergolan på innergården. Tänk på att aldrig Lämna glödande kol utan uppsikt i samband med grillning.  Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den.

OBS! Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas på gården.

Nycklar, porttaggar, porttelefon & garagekod

I ställer för portkod har vi ett system med porttaggar för enkel inpassering. Varje lägenhet har tilldelats 3 st taggar.
Ytterligare taggar kan beställas genom styrelsen. Kostnad per tag är 300:-
Vid flyttning inlämnas 3 st taggar till styrelsen.
Icke inlämnade taggar debiteras med 300:-/st och avregistreras ur inpasseringssystemet.

När någon ringer på porttelefonen hörs personens röst när man svarar i sin telefon – säg då ”Jag öppnar porten” och tryck på siffran 5 på din telefon, så öppnas portlåset. Öppna bara för personer som du känner eller som har ett ärende till dig.
Det är ju i allas vårt intresse att bara behöriga kan komma in i våra portar.

Porttelefonen fungerar hela dygnet.

Garaget öppnas med kod, eftersom vi delar garaget med Brf Tornet 1 som inte övergått till passerlösning med taggar.
Koden fungerar 06-21 och är nattetid avstängd.
Boende kan hela dygnet komma in i garaget med elektronisk garageöppnare eller lägenhetsnyckel.
Om man använder nyckeln går man in i den lilla dörren i garageporten och trycker på öppnaknappen på väggskåpet som sitter till vänster. Då öppnas den stora garageporten.

För att undvika stölder och skadegörelse i garage och förråd är det viktigt att inte lämna ut garagekoden och se till att ingen obehörig smiter in innan porten har stängts.

Om du tappar bort en tag meddela detta till styrelsen@tornet2.se så avprogrammerar vi den.

Upphittade nycklar/taggar som verkar höra till Tornet 2 kan lämnas i ett kuvert i föreningens postbox på Torngatan 38.
Om du har förlorat nycklar/taggar, vänd dig till styrelsen för att höra om några lämnats in.

 

Företaget som administrerar lägenhetsnycklar heter Certego.
Vid låsbyte på ytterdörr är det inte tillåtet att anlita annat låsföretag än Certego.

Här kan du ladda ner en PDF med information om nyckelhantering vid ut- och inflyttning.

Nyckelhantering

Aktuella uppgifter om öppettider i butiken Fyrislund som administrerar föreningens nycklar: http://www.certego.se/sv/site/certegose/hitta-oss/uppsala-fyrislund/