Om du har störande grannar

Om du störs av annan boende – gör så här:

  1. Ring på dörren alt. telefonen till den störande, tala om att du störs och orsaken därtill (t.ex. festande, borrande i väggar, hög musik etc) . Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med den störande, börja med punkt 2.
  2. Skriv ner dag, tidpunkt, vem som stör och orsaken. Om störningen inte upphör eller upprepas – lämna vidare den nedskrivna dokumentationen till styrelsen.
  3. Styrelsen tar kontakt med den störande med en uppmaning att upphöra med störningarna,
  4. Om störningarna trots detta inte upphör kontaktas kommunens socialnämnd och det kan bli fråga om tvångsförsäljning av den störandes lägenhet.

Klargörande av begreppet bostadsrätt:

  • Bostadsrättslägenhet ägs av bostadsrättsföreningen.
  • Den boende innehar bara rätten att bo i lägenheten om han/hon följer föreningens regler.
  • Den boende ansvarar även för beteendet hos de besökande, som de tillåter att vistas i föreningens utrymmen (lägenhet, trapphus etc.)

Styrelsen har skyldighet att se till att ordningsregler och stadgar följs.