Ordinarie föreningsstämma 2021

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 18 maj kl 18.30. På grund av Coronarelaterade restriktioner kommer stämman att hållas digitalt. Vi kommer använda oss av appen Zoom, och kommer skicka ut länk till app och webbsida, samt en enkel instruktion tillsammans med kallelsen.

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under mitten av april.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Skicka din motion via e-post till styrelsen@tornet2.se eller lägg den i styrelsens postfack, Torngatan 38. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →