Parkering i garaget

Enbart lägenhetsinnehavare och hyresgäster i föreningen får hyra garage- och parkeringsplats.

 • Totalt finns det 83 parkeringsplatser garaget, varav två är handikappanpassade. 45 parkeringsplatser är avsedda för Brf Tornet 2 och resterande 38 för Brf Tornet 1.
 • Garageplats kostar 800 kr/månad med tre månaders uppsägningstid.
 • För garageplats för el-bil tillkommer 300kr/månad i elkostnad.
 • Det finns också 4 motorcykelplatser i garaget som kostar 400 kr/månad med tre månaders uppsägningstid.
 • Platserna är inte kopplade till en specifik lägenhet utan kan hyras i mån av tillgång. Det går därför inte att vid inflytt automatiskt överta en plats från tidigare boende.
 • Om det finns kö till p-platserna gäller en plats per lägenhet.
 • Om det finns lediga platser i garaget finns möjlighet att tillfälligt ha två platser. Dock sägs den andra platsen upp (med en månads uppsägningstid) om en garageplats efterfrågas av någon som inte redan har en plats.
 • Parkeringsplatserna i garaget administreras av Fastum. För att ansöka om, eller säga upp garageplats – mejla Fastum på kundsupport@fastum.se.

Garageportsöppnare

 • Om ni vill köpa en elektronisk garageportsöppnare finns två val:
  1.
  Noa Lyftteknik AB
  Danmark-Kumla 1
  755 98 Uppsala
  Telefon: 018-430 05 05
  info@noalyftteknik.se
  Pris 795:- 493:- +moms = 616,25 (priset kollat 2024.02.09)
  2.
  Brf Tornet 2 äger ett antal tidigare inköpta öppnare, som ni kan köpa till priset 500:-.
  Lagret minskar (slits ut, försvinner, går sönder) och vi kommer inte att köpa in några nya.
  Ägaren av öppnaren kan vid uppsägning av p-plats sälja/överlåta den till en annan person som hyr p-plats i garaget, eller lämna in den till styrelsen.
  Vid uppsägning av p-platsen kommer öppnaren att avkodas och ny ägare måste be föreningen om nykodning för att öppnaren ska fungera fungera på nytt.
  Oavsett var ni köper er öppnare är det Brf som kodar/avkodar.
  Detta beror på att vi vill ha kontroll över att inte obehöriga ska kunna komma in i garaget.

Laddplatser för el-bil

 • Föreningen har totalt 9 laddplatser för el-bil. Den som äger en elbil har företräde till att hyra elbilsplats i garaget, så länge det finns lediga platser.
  Om alla elplatser är upptagna får den som äger (inte bara tänker köpa) köa för nästa lediga plats.
 • Vid intresse av garageplats för el-bil, kontakta Fastum på kundsupport@fastum.se.

Parkering utomhus

 • Det finns totalt 10 parkeringsplatser med el-plint för motorvärmare som kostar 300 kr/månad med tre månaders uppsägningstid.
 • Just nu finns inga lediga parkeringsplatser utomhus.
 • För att ansöka om eller säga upp garageplats utomhus – kontakta Fastum på kundsupport@fastum.se.

Övrig information

 • Anmälan om felparkering
  Om ni vill anmäla felparkering av bil, kontakta styrelsen.
 • Tillfälligt parkeringstillstånd
  Vid flyttning kan ni vända er till styrelsen för att få ett tillfälligt p-tillstånd utfärdat.
 • Cykellås med larm är inte tillåtna i cykelrum och övriga cykelparkeringar utomhus i föreningen.