Ur brandsäkerhets- och städsynpunkt måste trapphus, garage och förrådsgångar hållas fria från skräp, mattor, pulkor, vagnar etc. Styrelsen är juridiskt skyldig att se till att detta efterlevs.
Trapphusen kommer kontinuerligt att rensas från ovanstående.