Allmänt info om innergården

Vi har en fin och uppskattad innergård som vi delar med Tornet 1. För att göra den ännu trevligare och inte minst mer barnvänlig kommer vi under 2017, gemensamt med Tornet 1, att bland annat anlägga en ny lekplats och förbättra planteringarna.

Använd innergården med sunt förnuft. Var försiktig med planteringar och gräsmattor och ställ undan grillar och andra personliga saker när du är klar med dem.