Allmän info om innergården

Vi har en fin och uppskattad innergård som vi delar med Tornet 1. Under 2017 anlades en ny lekplats och förbättringar av planeringarna gjordes, detta tillsammans med Tornet 1, för att göra innergården ännu trevligare och mer barnvänlig.

Använd innergården med sunt förnuft. Var försiktig med planteringar och gräsmattor och ställ undan grillar och andra personliga saker när du är klar med dem.

Hundar får inte rastas varken på gården eller i närheten av föreningens portar. 
Om detta uppdagas debiteras hundägaren för bortforsling av ”resultatet” på nästa månadsavgift.