Portaggar vid in- och utflytt

I ställer för portkod har vi ett system med porttaggar för enkel inpassering. Varje lägenhet har tilldelats 3 st taggar.
Ytterligare taggar kan beställas genom styrelsen. Kostnad per tag är 300:-
Vid flyttning inlämnas 3 st taggar till styrelsen.
Icke inlämnade taggar debiteras med 300:-/st och avregistreras ur inpasseringssystemet.