Renovering, reparationer och ändringar i lägenheten

Alla reparationer och renoveringsarbeten i lägenheten ska utföras fackmannamässigt av ett auktoriserat företag. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att arbetet utförs på ett ansvarsfullt och professionellt sätt som inte på ett negativt sätt påverkar föreningen eller enskilda medlemmar/grannar.

Det är inte tillåtet att sätta skruva, spika eller på annat sätt göra åverkan på fasaden vid balkong, terass eller uteplats. Fasaden är fuktspärren som förhindrar vattenskador utifrån, och om fuktspärren bryts så är risken stor att fastigheten drabbas av fukt- och vattenskador.

Om du gör åverkan på fasaden kommer du själv att få bekosta reparationsarbetet för återställningen och även stå för eventuella kostnader om det uppstått fukt- eller vattenskador.