Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen via styrelsen@tornet2.se och anger anledning till andrahandsuthyrning samt när det blir aktuellt. Styrelsen tar då upp frågan på nästa styrelsemöte.

Under en eventuell uthyrningsperiod går alla fakturor och hyresavier från föreningen till dig i vanlig ordning och all kommunikation gällande lägenheten sker mellan styrelsen och dig personligen. Precis som dig ser vi naturligtvis gärna en ansvarsfull hyresgäst och det är också viktigt att du informerar hyresgästen om föreningens ordningsregler.

Om det mot förmodan skulle uppstå problem kring hyresgästen så tar styrelsen den dialogen med dig. Det behöver upprättas ett hyresavtal för andrahandsupplåtelse mellan dig och din hyresgäst av vilket styrelsen vill ha en kopia.

Det behöver också upprättas ett avtal där hyresgästen avstår från besittningsrätten. Styrelsen vill även ha en kopia på det avtalet.