Våra element är kalla, hur får vi det varmare?

Värmen i fastigheten är påslagen året runt och den är inställd på att ge max 22 grader inne i lägenheterna. Husets ventilationsteknik med mekanisk tilluft under fönstren, innebär att elementen vid fönstren slår av om temperaturen mitt i rummet är 22 grader. Det är därför normalt att elementen är kalla om temperaturen mitt i rummet är 22 grader.

Om ni upplever att det är kallt, kan ni själva mäta temperaturen genom att lägga en termometer mitt i rummet på ett bord eller liknande. Vid altandörrar och fönster är det naturligt att det är kallare och det är värdet mitt i rummet som gäller.

När det blir kallare är det också viktigt att se till att det blir bra luftcirkulation för att få en jämn värme i lägenheten. För bästa resultat, se till att inte placera soffor eller andra täckande möbler/saker framför elementen då det förhindrar cirkulationen av varmluften.

Luftning av element ska inte göras av lägenhetsinnehavare, utan ska ske i samråd med föreningens fastighetsskötare, så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet.