Våra element är kalla, hur får vi det varmare?

Värmen i fastigheten är påslagen året runt och den är inställd på att ge max 22 grader inne i lägenheterna. Husets ventilationsteknik med mekanisk tilluft under fönstren, innebär att elementen vid fönstren slår av om temperaturen mitt i rummet är 22 grader. Det är därför normalt att elementen är kalla om temperaturen mitt i rummet är 22 grader.

Eftersom tilluften under vinterhalvåret av naturliga skäl är kallare än på sommaren, så är det naturligt att det drar kallt från luftintag och altan-/balkongdörrar. Och eftersom varm luft stiger uppåt så är det alltid kallast längs golvet.

När det blir kallare är det också viktigt att se till att det blir bra luftcirkulation för att få en jämn värme i lägenheten. För bästa resultat, se till att inte placera soffor eller andra täckande möbler/saker framför elementen då det förhindrar cirkulationen av varmluften.

Om du upplever att det är kallt i lägenheten, gör så här:

Lägg en termometer på ett bord eller liknande som står mitt i rummet. Låt den ligga några timmar. Om temperaturen är 21-22 grader så fungerar element och termostat som de ska.

Om du har 20 grader eller lägre, motionera varje elementet i alla rum genom att vrida termostaten (ratten) på elementen till sina ändlägen 10 ggr. Därefter kan du ställa ratten på 5:an. Detta fungerar för de allra flesta. Om du gjort detta och ändå inte fått upp värmen, kontakta styrelsen.

Luftning av element ska inte göras av lägenhetsinnehavare, utan ska ske i samråd med föreningens fastighetsskötare, så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet.