Vad gäller vid inglasning av balkong?

Börja med att kontakta styrelsen och berätta vad du har tänkt dig. För inglasning av *balkong eller **terrass måste också bygglov ansökas hos kommunen.

Läs mer om riktlinjerna för inglasning här: Inglasning av balkonger

*Balkong – konstruktion på utskjutande platta.
**Terrass – integrerad del av byggnaden (terrassens golv är underliggande vånings lägenhetstak)

Kontakta styrelsen om du har några frågor eller är tveksam på att du gör rätt.