Byte av passersystem

Som styrelsen tidigare meddelat om kommer vi byta ut vårt nuvarande passersystem till ett med låstaggar. Det görs då nuvarande system haft vissa problem och behöver bytas till nyare teknik.

Det nya systemet innebär att taggar kommer användas för att komma in i porten istället för portkod. Precis som tidigare kommer det också fungera att använda sin lägenhetsnyckel för att öppna porten.

Garageporten kommer fortsatt kunna öppnas med kod, då vi delar garaget med Tornet 1 och de inte kommer byta system.

Installeringen av det nya systemet påbörjas under vecka 50, dvs nästa vecka. I samband med installationen kommer det att göras en det håltagningar i betongen som kan upplevas som störande.

Det gamla systemet med portkod kommer finnas kvar under en övergångsperiod så att det finns möjlighet att kvittera ut låstaggar och testa det nya systemet. Som nämnt kommer också lägenhetsnyckeln alltid att fungera att öppna porten med.

Alla medlemmar kommer få kvittera ut 3 taggar/lägenhet från styrelsen. Tid och plats för att kvittera ut nya taggar kommer meddelas senare under december.