Byte av elmätare + distribuering av kompostpåsar

På måndag 21 november (ev även tisdag) genomförs byte av våra el- och vattenmätare som ett led i vårt arbete att byta leverantör för bevakning och rapportering av förbrukning.
Det kommer innebära att strömmen bryts i varje lägenhet under ca 10 minuter när utbytet sker.
Vi kan inte säga exakt när strömmen bryts, utan det kommer ske löpande under dagen.
Vi ber om överseende med det, men det är nödvändigt för att kunna genomföra den förändring vi behöver.


Vi har fått hem beställda kompostpåsar från Uppsala Vatten. De kommer framöver att distribueras av ML och läggas utanför lägenhetsdörrarna.