Avfallspåsar + hämtning av kompostavfall

Nya bruna påsar för kompostavfall är beställda och vi väntar på att de ska levereras.

Tunnorna för kompostavfall har på senare tid blivit alltför fulla, så vi har beställt tömning av dessa med kortare intervall.
Det kan ta ett par veckor innan denna tömningsrutin kommer igång enl. Uppsala Vatten.