Telefonnummer till porttelefon

När det nya portsystemet med låstaggar införs kommer de telefonnummer ni har angett till Fastum att kopplas till porttelefonen.
Om ni vill ha annat nummer kopplat dit (max 2 st per lgh) – maila följande uppgifter senast 8/11 till styrelsen@tornet2.se :
– Ert namn
– Lägenhetsnummer
– Portuppgångens nummer (34-42)
– Telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen