Inbjudan till Tornet 2:s årsstämma.

Årets stämma kommer som tidigare att hållas på Radison Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala onsdagen 7 juni 2023 kl 18.30.
Ni är välkomna redan kl. 18.00 för ”mingel” med lite tilltugg och dryck.
Ev. motioner, av intresse för samtliga medlemmar, ska vara styrelsen till handa senast 3 maj.

Varmt välkomna!
Styrelsen Tornet 2