Kvittering av taggar + portkoden försvinner

Ni som inte haft tillfälle att kvittera ut era låstaggar till porten tidigare kan göra det torsdagen 12/1 kl.18-19 i garaget på MC-platsen vid utgången till Torngatan 36.

15/1 2023 tas portkoden bort och föreningen använder i stället nyckeltaggarna.
Ni kommer givetvis fortfarande alltid kunna använda er nyckel till porten.