Ordinarie föreningsstämma 2022

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 7 juni kl 18.30 på Radisson Blu, med mingel från 18:00. En kallelse har gått ut till medlemmarna i slutet av april. Varmt välkomna!