Garageöppnare

Styrelsen genomför nu en inventering för att se vilken garageöppnare som hör till vilken medlem. Om ni har en garageöppnare, fota av den så serienumret syns och mejla bilden till styrelsen@tornet2.se tillsammans med ert namn, adress och lägenhetsnummer.

Tack på förhand från oss i styrelsen!