Filterbyte och leverans av router + digitalbox

Onsdagen 29 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 07 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.
Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.
I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.
Vid detta tillfälle levererar ML också Telias nya router och en digitalbox per lägenhet, vilket informerats om tidigare. De existerande boxarna kommer fortfarande att fungera om man inte vill byta ut dem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2