Försenad debitering + porttelefon

Försenade debiteringar

Som ni kanske märkt har debiteringen för el- och vattenförbrukning släpat efter.

Det beror på att föreningens leverantör av förbrukningsdata har fått tekniska problem och därför kommer el och vatten att debiteras senare än planerat. Avgifterna är alltså inte bortglömda – bara försenade.

Vi beklagar detta och hoppas att debiteringarna snart kommer att fungera enligt normal tidsplan.

Porttelefonen

Pga återkommande problem med att porttelefonen inte fungerar tillfredsställande undersöker styrelsen möjligheterna att byta till nyare teknik.

Med vänlig hälsning,  Styrelsen Tornet 2