Omprogrammering

Systemet för programmering av garageportsöppnare har blivit ohanterligt efter 11 års programmering för två föreningar.
Hela systemet måste därför göras om med en omprogrammering där varje öppnare kommer att höra till resp. parkeringsplats.
Alla öppnare kommer att avkodas (även de som inte lämnats in) och kommer att fungera igen först när de kodats om till det nya systemet.
Vi måste därför be er att lämna ifrån er öppnaren medan omprogrammeringen sker. Detta kommer att ta ca två dagar. Under denna tid kan ni använda koddosan/öppnaknappen vid garageporten.

Vi ber er därför att lägga öppnaren i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer och p-platsnummer i föreningens postbox på Torngatan 38, tisdagen den 30 augusti, så ska vi direkt börja omprogrammera.
Så snart er öppnare kodats om lägger vi den i er postbox.
Tack för er hjälp!

Mvh
Styrelsen Tornet 2