Tornet 2 byter leverantör av mätdata för el- och vattendebitering

Det företag som idag hanterar föreningens avläsning av vatten- och elförbrukning lever tyvärr inte upp till sina åtaganden enligt vårt avtal. Det innebär i praktiken att de under en längre tid inte klarat av att leverera korrekta datauppgifter till vår ekonomiska förvaltare Fastum, med följd att Fastum under flera månader inte har kunnat debitera våra medlemmar korrekt kostnad för vatten och el.
Föreningen byter nu därför leverantör av mätdata, för att det ska bli ordning på debiteringen så snart som möjligt.
Under övergångstiden, tills vår nya leverantör tar över, har vi bett Fastum att debitera föreningens medlemmar ett schablonbelopp varje månad. Detta för att inte hela den eftersläpande debiteringen senare kommer på en gång. Korrigering av uppgifterna får ske i efterskott när det nya företaget tagit över mätningarna.