Renovering, reparationer och ändringar i lägenheten

Alla reparationer och renoveringsarbeten i lägenheten ska utföras fackmannamässigt av ett auktoriserat företag. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att arbetet utförs på ett ansvarsfullt och professionellt sätt som inte på ett negativt sätt påverkar föreningen eller enskilda medlemmar/grannar.

Det är inte tillåtet att sätta skruva, spika eller på annat sätt göra åverkan på fasaden vid balkong, terass eller uteplats. Fasaden är fuktspärren som förhindrar vattenskador utifrån, och om fuktspärren bryts så är risken stor att fastigheten drabbas av fukt- och vattenskador.

Om du gör åverkan på fasaden kommer du själv att få bekosta reparationsarbetet för återställningen och även stå för eventuella kostnader om det uppstått fukt- eller vattenskador.

Fortsätt läsa →

Om du har störande grannar

Om du störs av annan boende – gör så här:

  1. Ring på dörren alt. telefonen till den störande, tala om att du störs och orsaken därtill (t.ex. festande, borrande i väggar, hög musik etc) . Om du inte känner dig bekväm med att ta kontakt med den störande, börja med punkt 2.
  2. Skriv ner dag, tidpunkt, vem som stör och orsaken. Om störningen inte upphör eller upprepas – lämna vidare den nedskrivna dokumentationen till styrelsen.
  3. Styrelsen tar kontakt med den störande med en uppmaning att upphöra med störningarna,
  4. Om störningarna trots detta inte upphör kontaktas kommunens socialnämnd och det kan bli fråga om tvångsförsäljning av den störandes lägenhet.

Klargörande av begreppet bostadsrätt:

  • Bostadsrättslägenhet ägs av bostadsrättsföreningen.
  • Den boende innehar bara rätten att bo i lägenheten om han/hon följer föreningens regler.
  • Den boende ansvarar även för beteendet hos de besökande, som de tillåter att vistas i föreningens utrymmen (lägenhet, trapphus etc.)

Styrelsen har skyldighet att se till att ordningsregler och stadgar följs.

Fortsätt läsa →

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand kontaktar du styrelsen via styrelsen@tornet2.se och anger anledning till andrahandsuthyrning samt när det blir aktuellt. Styrelsen tar då upp frågan på nästa styrelsemöte.

Under en eventuell uthyrningsperiod går alla fakturor och hyresavier från föreningen till dig i vanlig ordning och all kommunikation gällande lägenheten sker mellan styrelsen och dig personligen. Precis som dig ser vi naturligtvis gärna en ansvarsfull hyresgäst och det är också viktigt att du informerar hyresgästen om föreningens ordningsregler.

Om det mot förmodan skulle uppstå problem kring hyresgästen så tar styrelsen den dialogen med dig. Det behöver upprättas ett hyresavtal för andrahandsupplåtelse mellan dig och din hyresgäst av vilket styrelsen vill ha en kopia.

Det behöver också upprättas ett avtal där hyresgästen avstår från besittningsrätten. Styrelsen vill även ha en kopia på det avtalet.

Fortsätt läsa →

Våra element är kalla, hur får vi det varmare?

Värmen i fastigheten är påslagen året runt och den är inställd på att ge max 22 grader inne i lägenheterna. Husets ventilationsteknik med mekanisk tilluft under fönstren, innebär att elementen vid fönstren slår av om temperaturen mitt i rummet är 22 grader. Det är därför normalt att elementen är kalla om temperaturen mitt i rummet är 22 grader.

Eftersom tilluften under vinterhalvåret av naturliga skäl är kallare än på sommaren, så är det naturligt att det drar kallt från luftintag och altan-/balkongdörrar. Och eftersom varm luft stiger uppåt så är det alltid kallast längs golvet.

När det blir kallare är det också viktigt att se till att det blir bra luftcirkulation för att få en jämn värme i lägenheten. För bästa resultat, se till att inte placera soffor eller andra täckande möbler/saker framför elementen då det förhindrar cirkulationen av varmluften.

Om du upplever att det är kallt i lägenheten, gör så här:

Lägg en termometer på ett bord eller liknande som står mitt i rummet. Låt den ligga några timmar. Om temperaturen är 21-22 grader så fungerar element och termostat som de ska.

Om du har 20 grader eller lägre, motionera varje elementet i alla rum genom att vrida termostaten (ratten) på elementen till sina ändlägen 10 ggr.…

Fortsätt läsa →