Filterbyte och leverans av router + digitalbox

Onsdagen 29 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 07 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.
Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.
I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.
Vid detta tillfälle levererar ML också Telias nya router och en digitalbox per lägenhet, vilket informerats om tidigare. De existerande boxarna kommer fortfarande att fungera om man inte vill byta ut dem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Garageöppnare

Styrelsen genomför nu en inventering för att se vilken garageöppnare som hör till vilken medlem. Om ni har en garageöppnare, fota av den så serienumret syns och mejla bilden till styrelsen@tornet2.se tillsammans med ert namn, adress och lägenhetsnummer.

Tack på förhand från oss i styrelsen!

Fortsätt läsa →

Endast papperspåsar för kompsterbart avfall

Från och med juni i år är det endast tillåtet att använda papperspåsar för att slänga komposterbart avfall i föreningens soprum. Det är samma två kärl som tidigare, men plastpåsar är alltså inte längre tillåtet.

Det är Uppsala Kommun som fattat det beslutet och kommunen tillhandahåller också papperspåsarna kostnadsfritt. Påsarna levereras till föreningen med jämna mellanrum och distribueras därefter ut till respektive lägenhet.

Saknar du påsar eller har frågor kring den nya hanteringen, kontakta styrelsen på styrelsen@tornet2.se.

Fortsätt läsa →