Årsstämma!

Ni är välkomna till årets stämma på Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala, tisdagen 4 juni 2024 kl 18.00.

Ni är välkomna redan kl. 17.30 för ”mingel” med lite tilltugg och dryck.

Årsredovisningen ligger just nu hos revisorn. Så snart vi fått den tillbaka därifrån skickar vi ut den till er.

Varmt välkomna!

Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Filterbyte 14 maj

Tisdagen 14 maj är det dags för det årliga filterbytet, som ML Mark utför, i samtliga lägenheter.
Start ca kl. 8.00 i 34:an och sedan 36 38 40 42.

Det är snällt om ni ser till att inget står i vägen, så att det blir lätt att komma åt filtren.
• Om ni finns hemma får ni vara beredda på besök.
• Om ni inte är hemma används huvudnyckel. Då följer medlem av styrelsen med.

Fortsätt läsa →

Garagesopning

Måndag 6 maj är det dags för Tornet 1+2:s gemensamma garagestädning!

Vi uppmanar alla medlemmar att flytta sina bilar från garaget senast kl. 07.30, så att golvet blir fritt för städning.

Ägare till kvarlämnad bil som hindrar städningen kan bli ansvarig för ev. extra städkostnader.

Städningen pågår hela dagen och beräknas vara klar kl.16.00.

Tack för ert samarbete!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Adresslarm

Vi har tidigare i föreningen haft problem med falsk folkbokföring och i dessa tider är det ju än mer aktuellt än någonsin – speciellt i Uppsala.
För att säkerställa att enbart våra medlemmar är skrivna i vår bostadsrättsförening, vill vi uppmana er att använda den kostnadsfria tjänsten Adresslarm som tillhandahålls av Hitta.se.

Adresslarm är en enkel och effektiv metod för att se till att ingen skriver sig på er adress utan er vetskap. (Om någon okänd skulle skriva sig på er adress får ni besked om det i ett sms.)

Här kan ni gratis aktivera tjänsten med mobilt BankID: https://www.hitta.se/

Denna artikel belyser problemet och tjänsten:
https://www.mobil.se/nyheter/nu-kan-hittase-varna-dig-for-kriminella-med-adresslarm/1530420

Vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Fjärrvärmeavbrott

Nu på måndag 16 oktober kommer Vattenfall stänga av fjärrvärmen mellan 8:00 till 18:00. Det innebär att det inte kommer något varmvatten till fastigheten under dessa tider. Kallvattnet kommer inte påverkas.

Fortsätt läsa →

Filterbyte

Måndagen 26 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 08 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.

Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.

I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.

Fortsätt läsa →

Gårdsloppis lördag 3 juni

Visst har vi alla saker som vi inte använder men har svårt att slänga?!

Lördagen 3/6 gör vi ett försök med gemensam gårdsloppis för Tornet 1
och Tornet 2. (10-dygnsprognosen spår bra väder)
Plocka ihop det ni kan tänka er att göra er av med och kom ner på vår gemensamma gård kl. 11.00.
Var och en av oss tar med bord eller skynken att ställa loppissakerna på, så får vi se hur stort intresset är.

Väl mött!
Styrelsen Tornet 1+2

Fortsätt läsa →

P-platsstädning!

Onsdag 19 april är det dags för p-platsstädning på Torngatan!

Vi uppmanar alla medlemmar att flytta sina bilar från p-platserna senast kl. 07.50, så att de blir fria för städning.

Städningen beräknas vara klar kl.13.00.

Tack för ert samarbete!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Inbjudan till Tornet 2:s årsstämma.

Årets stämma kommer som tidigare att hållas på Radison Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala onsdagen 7 juni 2023 kl 18.30.
Ni är välkomna redan kl. 18.00 för ”mingel” med lite tilltugg och dryck.
Ev. motioner, av intresse för samtliga medlemmar, ska vara styrelsen till handa senast 3 maj.

Varmt välkomna!
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Kvittering av taggar + portkoden försvinner

Ni som inte haft tillfälle att kvittera ut era låstaggar till porten tidigare kan göra det torsdagen 12/1 kl.18-19 i garaget på MC-platsen vid utgången till Torngatan 36.

15/1 2023 tas portkoden bort och föreningen använder i stället nyckeltaggarna.
Ni kommer givetvis fortfarande alltid kunna använda er nyckel till porten.

Fortsätt läsa →

Kvittering av porttaggar

Nu har vi fått låstaggarna till vårt passersystem.

Ni är välkomna att kvittera ut dem nere i garaget på MC-platsen intill utgången till Torngatan 36,

  torsd. 22/12 kl. 17-19  och onsd. 28/12 kl. 17-19

Porttelefonen är nu i gång med de telefonnummer ni tidigare angett.

Om något telefonnummer inte fungerar – hör av er till styrelsen.

De som inte skickade in nummer i tid kommer att få önskade nummer inprogrammerade i efterskott.

Fortsätt läsa →

Om ni vill beställa extra taggar

Nu är alla knappsatser vid portarna monterade och porttelefonen kommer att programmeras med de telefonnnummer ni tidigare i november angett och kommer i funktion de närmaste veckorna.

Varje lägenhet kommer att få tre st taggar.
Extrataggar kostar 300:-/st och debiteras tillsammans med månadsavgiften från Fastum.
Om ni vill beställa extra taggar meddelar ni styrelsen@tornet2.se senast 18/12, så vi kan låta Stjernbron programmera dessa, innan vi återkommer med tider då ni kan få kvittera ut era taggar.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Byte av passersystem

Som styrelsen tidigare meddelat om kommer vi byta ut vårt nuvarande passersystem till ett med låstaggar. Det görs då nuvarande system haft vissa problem och behöver bytas till nyare teknik.

Det nya systemet innebär att taggar kommer användas för att komma in i porten istället för portkod. Precis som tidigare kommer det också fungera att använda sin lägenhetsnyckel för att öppna porten.

Garageporten kommer fortsatt kunna öppnas med kod, då vi delar garaget med Tornet 1 och de inte kommer byta system.

Installeringen av det nya systemet påbörjas under vecka 50, dvs nästa vecka. I samband med installationen kommer det att göras en det håltagningar i betongen som kan upplevas som störande.

Det gamla systemet med portkod kommer finnas kvar under en övergångsperiod så att det finns möjlighet att kvittera ut låstaggar och testa det nya systemet. Som nämnt kommer också lägenhetsnyckeln alltid att fungera att öppna porten med.

Alla medlemmar kommer få kvittera ut 3 taggar/lägenhet från styrelsen. Tid och plats för att kvittera ut nya taggar kommer meddelas senare under december.

Fortsätt läsa →

Byte av elmätare + distribuering av kompostpåsar

På måndag 21 november (ev även tisdag) genomförs byte av våra el- och vattenmätare som ett led i vårt arbete att byta leverantör för bevakning och rapportering av förbrukning.
Det kommer innebära att strömmen bryts i varje lägenhet under ca 10 minuter när utbytet sker.
Vi kan inte säga exakt när strömmen bryts, utan det kommer ske löpande under dagen.
Vi ber om överseende med det, men det är nödvändigt för att kunna genomföra den förändring vi behöver.


Vi har fått hem beställda kompostpåsar från Uppsala Vatten. De kommer framöver att distribueras av ML och läggas utanför lägenhetsdörrarna.

Fortsätt läsa →

Avfallspåsar + hämtning av kompostavfall

Nya bruna påsar för kompostavfall är beställda och vi väntar på att de ska levereras.

Tunnorna för kompostavfall har på senare tid blivit alltför fulla, så vi har beställt tömning av dessa med kortare intervall.
Det kan ta ett par veckor innan denna tömningsrutin kommer igång enl. Uppsala Vatten.

Fortsätt läsa →

Telefonnummer till porttelefon

När det nya portsystemet med låstaggar införs kommer de telefonnummer ni har angett till Fastum att kopplas till porttelefonen.
Om ni vill ha annat nummer kopplat dit (max 2 st per lgh) – maila följande uppgifter senast 8/11 till styrelsen@tornet2.se :
– Ert namn
– Lägenhetsnummer
– Portuppgångens nummer (34-42)
– Telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen

Fortsätt läsa →

Gemensam cykelrensning Tornet 1 och 2

Som ni säkert märkt har cykelrensningen i källaren påbörjats.
Ni har fått vita buntband i postfacken att sätta fast runt styret på er cykel. (klart 19/10)
Omärkta cyklar märks därefter med svarta buntband.
Samtliga svartmärkta cyklar kommer att samlas in och anmälas till polisens hittegodsavdelning som upphittade.
När polisen kontrollerat sina register och ev. hämtat stöldanmälda cyklar tillfaller de svartmärkta cyklarna föreningen och lämnas vidare till cykelhandlare.

Kontaktpersoner:
Tornet 1 – Rolf Lundgren 070-3371545
Tornet 2 – Lia Lundin 073-8257505

Fortsätt läsa →

Tornet 2 byter leverantör av mätdata för el- och vattendebitering

Det företag som idag hanterar föreningens avläsning av vatten- och elförbrukning lever tyvärr inte upp till sina åtaganden enligt vårt avtal. Det innebär i praktiken att de under en längre tid inte klarat av att leverera korrekta datauppgifter till vår ekonomiska förvaltare Fastum, med följd att Fastum under flera månader inte har kunnat debitera våra medlemmar korrekt kostnad för vatten och el.
Föreningen byter nu därför leverantör av mätdata, för att det ska bli ordning på debiteringen så snart som möjligt.
Under övergångstiden, tills vår nya leverantör tar över, har vi bett Fastum att debitera föreningens medlemmar ett schablonbelopp varje månad. Detta för att inte hela den eftersläpande debiteringen senare kommer på en gång. Korrigering av uppgifterna får ske i efterskott när det nya företaget tagit över mätningarna.

Fortsätt läsa →

Omprogrammering

Systemet för programmering av garageportsöppnare har blivit ohanterligt efter 11 års programmering för två föreningar.
Hela systemet måste därför göras om med en omprogrammering där varje öppnare kommer att höra till resp. parkeringsplats.
Alla öppnare kommer att avkodas (även de som inte lämnats in) och kommer att fungera igen först när de kodats om till det nya systemet.
Vi måste därför be er att lämna ifrån er öppnaren medan omprogrammeringen sker. Detta kommer att ta ca två dagar. Under denna tid kan ni använda koddosan/öppnaknappen vid garageporten.

Vi ber er därför att lägga öppnaren i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer och p-platsnummer i föreningens postbox på Torngatan 38, tisdagen den 30 augusti, så ska vi direkt börja omprogrammera.
Så snart er öppnare kodats om lägger vi den i er postbox.
Tack för er hjälp!

Mvh
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Försenad debitering + porttelefon

Försenade debiteringar

Som ni kanske märkt har debiteringen för el- och vattenförbrukning släpat efter.

Det beror på att föreningens leverantör av förbrukningsdata har fått tekniska problem och därför kommer el och vatten att debiteras senare än planerat. Avgifterna är alltså inte bortglömda – bara försenade.

Vi beklagar detta och hoppas att debiteringarna snart kommer att fungera enligt normal tidsplan.

Porttelefonen

Pga återkommande problem med att porttelefonen inte fungerar tillfredsställande undersöker styrelsen möjligheterna att byta till nyare teknik.

Med vänlig hälsning,  Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Filterbyte och leverans av router + digitalbox

Onsdagen 29 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 07 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.
Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.
I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.
Vid detta tillfälle levererar ML också Telias nya router och en digitalbox per lägenhet, vilket informerats om tidigare. De existerande boxarna kommer fortfarande att fungera om man inte vill byta ut dem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Garageöppnare

Styrelsen genomför nu en inventering för att se vilken garageöppnare som hör till vilken medlem. Om ni har en garageöppnare, fota av den så serienumret syns och mejla bilden till styrelsen@tornet2.se tillsammans med ert namn, adress och lägenhetsnummer.

Tack på förhand från oss i styrelsen!

Fortsätt läsa →

Endast papperspåsar för kompsterbart avfall

Från och med juni i år är det endast tillåtet att använda papperspåsar för att slänga komposterbart avfall i föreningens soprum. Det är samma två kärl som tidigare, men plastpåsar är alltså inte längre tillåtet.

Det är Uppsala Kommun som fattat det beslutet och kommunen tillhandahåller också papperspåsarna kostnadsfritt. Påsarna levereras till föreningen med jämna mellanrum och distribueras därefter ut till respektive lägenhet.

Saknar du påsar eller har frågor kring den nya hanteringen, kontakta styrelsen på styrelsen@tornet2.se.

Fortsätt läsa →