Tornet 2 byter leverantör av mätdata för el- och vattendebitering

Det företag som idag hanterar föreningens avläsning av vatten- och elförbrukning lever tyvärr inte upp till sina åtaganden enligt vårt avtal. Det innebär i praktiken att de under en längre tid inte klarat av att leverera korrekta datauppgifter till vår ekonomiska förvaltare Fastum, med följd att Fastum under flera månader inte har kunnat debitera våra medlemmar korrekt kostnad för vatten och el.
Föreningen byter nu därför leverantör av mätdata, för att det ska bli ordning på debiteringen så snart som möjligt.
Under övergångstiden, tills vår nya leverantör tar över, har vi bett Fastum att debitera föreningens medlemmar ett schablonbelopp varje månad. Detta för att inte hela den eftersläpande debiteringen senare kommer på en gång. Korrigering av uppgifterna får ske i efterskott när det nya företaget tagit över mätningarna.

Fortsätt läsa →

Omprogrammering

Systemet för programmering av garageportsöppnare har blivit ohanterligt efter 11 års programmering för två föreningar.
Hela systemet måste därför göras om med en omprogrammering där varje öppnare kommer att höra till resp. parkeringsplats.
Alla öppnare kommer att avkodas (även de som inte lämnats in) och kommer att fungera igen först när de kodats om till det nya systemet.
Vi måste därför be er att lämna ifrån er öppnaren medan omprogrammeringen sker. Detta kommer att ta ca två dagar. Under denna tid kan ni använda koddosan/öppnaknappen vid garageporten.

Vi ber er därför att lägga öppnaren i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer och p-platsnummer i föreningens postbox på Torngatan 38, tisdagen den 30 augusti, så ska vi direkt börja omprogrammera.
Så snart er öppnare kodats om lägger vi den i er postbox.
Tack för er hjälp!

Mvh
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Försenad debitering + porttelefon

Försenade debiteringar

Som ni kanske märkt har debiteringen för el- och vattenförbrukning släpat efter.

Det beror på att föreningens leverantör av förbrukningsdata har fått tekniska problem och därför kommer el och vatten att debiteras senare än planerat. Avgifterna är alltså inte bortglömda – bara försenade.

Vi beklagar detta och hoppas att debiteringarna snart kommer att fungera enligt normal tidsplan.

Porttelefonen

Pga återkommande problem med att porttelefonen inte fungerar tillfredsställande undersöker styrelsen möjligheterna att byta till nyare teknik.

Med vänlig hälsning,  Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Filterbyte och leverans av router + digitalbox

Onsdagen 29 juni kommer vår förvaltare ML Mark och Fastighetsservice att byta filter till ventilationen bakom radiatorerna i samtliga lägenheter med start ca 07 på morgonen för att alla lägenheter ska hinnas med.
Om ingen är hemma vid tillfället kommer huvudnyckel att användas för att filterbytet ska kunna genomföras.
I de fall huvudnyckel behöver användas kommer en representant från styrelsen att gå med.
Vid detta tillfälle levererar ML också Telias nya router och en digitalbox per lägenhet, vilket informerats om tidigare. De existerande boxarna kommer fortfarande att fungera om man inte vill byta ut dem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Garageöppnare

Styrelsen genomför nu en inventering för att se vilken garageöppnare som hör till vilken medlem. Om ni har en garageöppnare, fota av den så serienumret syns och mejla bilden till styrelsen@tornet2.se tillsammans med ert namn, adress och lägenhetsnummer.

Tack på förhand från oss i styrelsen!

Fortsätt läsa →

Endast papperspåsar för kompsterbart avfall

Från och med juni i år är det endast tillåtet att använda papperspåsar för att slänga komposterbart avfall i föreningens soprum. Det är samma två kärl som tidigare, men plastpåsar är alltså inte längre tillåtet.

Det är Uppsala Kommun som fattat det beslutet och kommunen tillhandahåller också papperspåsarna kostnadsfritt. Påsarna levereras till föreningen med jämna mellanrum och distribueras därefter ut till respektive lägenhet.

Saknar du påsar eller har frågor kring den nya hanteringen, kontakta styrelsen på styrelsen@tornet2.se.

Fortsätt läsa →