Ordinarie föreningsstämma 2021

Årets ordinarie föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 18 maj kl 18.30. På grund av Coronarelaterade restriktioner kommer stämman att hållas digitalt. Vi kommer använda oss av appen Zoom, och kommer skicka ut länk till app och webbsida, samt en enkel instruktion tillsammans med kallelsen.

Kallelse kommer att gå ut till alla medlemmar under mitten av april.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Skicka din motion via e-post till styrelsen@tornet2.se eller lägg den i styrelsens postfack, Torngatan 38. Motionen ska vara av sådan art att det är av allmänt intresse för föreningens medlemmar.

Föreningsstämman kan, enligt stadgarna, endast fatta beslut i de ärenden som finns med i dagordningen till stämman.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Tornet 2

Fortsätt läsa →

Vill du var med och utveckla vår förening?

Under våren förlorar vi två av föreningens mest erfarna ledamöter, då Sten och Mari-Ann flyttar till nya domäner. Vi i styrelsen önskar dem allt gott och lycka till med sitt nya boende.

Med anledning av detta söker vi nu två nya styrelsemedlemmar som vill vara med och förvalta och utveckla vår fina förening. Förutom månatliga möten har alla styrelsemedlemmar olika ansvarsområden som man jobbar löpande med.

Vi söker dig som har antingen:

  1. Intresse och engagemang för fastighetsfrågor gällande drift, och underhåll.
    eller…
  2. Erfarenhet inom administration eller kommunikation som kan sköta kontakter med medlemmar, mäklare, ekonomisk förvaltare etc.

Om du vill veta mer, kontakta Tomas Winqvist i valberedningen via tomas.winqvist@telia.com.

Fortsätt läsa →